บริษัท อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด

ให้คำปรึกษา ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และออกแบบระบบเครือข่าย โดยผู้เชี่ยวชาญ

Contact Us

679/5 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง อรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 679/5 Charan Sanit Wong road, Arun Amarin Sub-district, Bangkok Noi District, Bangkok 10700.
โทร. 090-197-7861-74
โทร. 02-434-2201
พิกัด 13.770801, 100.479519
FAX 02-434-2205
Email contact@americana.co.th
โทร. 090-197-7861-74
โทร. 02-434-2201