บริษัท อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด

ให้คำปรึกษา ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และออกแบบระบบเครือข่าย โดยผู้เชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับเรา
AMERICANA GROUP ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2533 โดยสินค้าและบริการที่ทางบริษัทฯ ได้จัดให้กับลูกค้า ได้แก่ การบริการให้คำปรึกษา ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบเครือข่าย (LAN,WAN) รวมไปถึงการดูแลบำรุงรักษา โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ Certified และได้ทำการแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของในระดับ Premier PROVIDER ในสินค้าหลาย ๆ ผลิตภัณฑ์ ด้วยความมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของทีมงานพร้อมประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในด้าน IT ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการ โดยกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานที่มุ่งหวังให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด โดยมี Solution ที่เหมาะสมกับหน่วยงานและลูกค้าในแต่ละราย เพื่อให้ธุรกิจของท่านมุ่งสู่ความสำเร็จตลอดไป
1498620587.jpg

- จำหน่าย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์

- งานด้าน Network อุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ เช่น Router, Switch, Modem, Network Load Balance, จุดเชื่อมสัญญาณภายในองค์ (LAN and Fiber Optic Cabling), ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless System), การเชื่อมต่อ Internet (WAN), การเชื่องต่อระหว่างสาขา (VPN) และระบบเครือข่ายแบบคู่ขนาน (Network Load Balance)

- งานด้านระบบความปลอดภัย (Security System) อย่างเช่น Firewall Security Mail Gateway (Antivirus and Anti-spam), Web Gateway (Proxy), APT and Zero-day threat protection, Disk and Device Encryption

- งานด้าน Server และระบบสำรองข้อมูล เช่น Virtualization Technology with SAN Storage, Backup, Disaster Recovery Site

- จำหน่ายระบบกล้องวงจรปิด ทั้งแบบ Analog (CCTV) และแบบ Digital (ภาพ และเสียง)

- เดินสายสัญญาณคอมพิวเตอร์, ระบบไฟฟ้า และสัญญาณกล้องวงจรปิด

- ทำระบบ Wireless ภายในองค์กร และระหว่างตึก

- วางระบบการประชุมผ่านทางไกล หรือการคุยโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต

- รับซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ และกล้องวงจรปิด