บริษัท อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด

ให้คำปรึกษา ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และออกแบบระบบเครือข่าย โดยผู้เชี่ยวชาญ

บริการของเรา
ทีมงานที่ปรึกษาด้านไอทีที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ของเรามีความชำนาญ และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคหลายลักษณะได้อย่างมั่นใจ ให้การดูแลระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ ตลอดจนแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ที่เหมาะสมกับสถานที่และการใช้งาน เพื่อทำให้ระบบเครือข่ายนั้นมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูงสุด • ให้บริการดูแลบำรุงรักษา คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเครือข่ายต่างๆ เช่น Router, Switch, Modem, Network Load Balance ฯลฯ • จุดเชื่อมสัญญาณภายในองค์ (LAN and fiber optic cabling) , ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless system) • การเชื่องต่อระหว่างสาขา (VPN) ,ระบบเครือข่ายแบบคู่ขนาน (Network Load Balance) • ให้บริการติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา ระบบ Network ให้บริการปรึกษาและแก้ไขปัญหา ณ สถานที่ติดตั้ง และทางโทรศัพท์
1498495380.jpg