บริษัท อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด

ให้คำปรึกษา ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และออกแบบระบบเครือข่าย โดยผู้เชี่ยวชาญ

Recruitment


จำนวนหลายอัตรา


- พบปะลูกค้า เพื่อเข้าแนะนำการขาย
- ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการขาย เช่น การแนะนำสินค้า การให้คำปรึกษา การเปิดใบเสนอราคาแก่ลูกค้า เป็นต้น
- ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการขายทั้งลูกค้าและภายในองค์กร เพื่อผลสำเร็จในการขายสินค้า
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และแบรนด์ขาย
- หาโอกาสขยายช่องทางการขายเพิ่มขึ้น
- ติดตามสอบถาม feedback หลังการขาย
อรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ต่อรองได้
- เพศชาย/หญิง
- วุฒิการศึกษาระดับปวช. หรือปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
- มีทัศนคติที่ดี รักในงานขาย และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีบุคลิกดี สุภาพ กระฉับกระเฉง
- มีความรับผิดชอบสูง และชอบติดต่อกับบุคคลภายนอก
- มีไหวพริบและทักษะการขาย การเจรจา และการแก้ปัญหาที่ดี
- มีความรู้ด้านสินค้า IT จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

1 อัตรา


- ให้คำแนะนำ และ/หรือ นำเสนอข้อมูลสินค้า/อุปกรณ์ ให้ลูกค้า และพนักงานขายในบริษัท
- ทำ POC สินค้า/อุปกรณ์ สำหรับทดลองให้ลูกค้า
- วิเคราะห์ นำเสนอ และออกแบบรูปแบบของสินค้า/อุปรณ์ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตั้ง และทดสอบระบบ
- แก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ที่ลูกค้าพบเจอ
- พบปะลูกค้า เพื่อเข้าแนะนำการสินค้า/บริการในบางครั้ง
อรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ต่อรองได้
- เพศชาย/หญิง
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีทัศนคติที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานภายใต้เเรงกดดันได้
- มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
- สามารถทำงานนอกเวลาได้ ตามสถานการณ์ และความเหมาะสมของงาน
- มีความรู้เบื้องต้นด้าน Network และ/หรือ VMware
- มีใบ Certificated จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ