บริษัท อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด

ให้คำปรึกษา ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และออกแบบระบบเครือข่าย โดยผู้เชี่ยวชาญ

Recruitment


จำนวนหลายอัตรา


รับสมัครด่วน
- ขายสินค้าด้าน IT - เปิดใบเสนอราคาเพื่อเสนองานแก่ลูกค้า ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน - ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการขายทั้งลูกค้าและภายในองค์กร เพื่อผลสำเร็จในการขายสินค้า - สามารถให้คำปรึกษา/แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการได้
อรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน + ค่าคอมมิสชั่น และสวัสดิการอื่นๆ
- เพศ ชาย/หญิง - วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป - รักงานขาย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - มีทักษะในการเจรจา - มีบุคลิกดี สุภาพ กระฉับกระเฉง - มีความรับผิดชอบสูง และชอบติดต่อกับบุคคลภายนอก - มีความรู้ด้านสินค้า IT จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

1 อัตรา


- ติดต่อคู่ค้าเพื่อสั่งซื้อสินค้า - เจรจาต่อรองราคา - จัดทำรายงานสรุปยอดการซื้อตามแต่ละสินค้า/Supplies - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
อรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ตามโครงสร้างบริษัท
- เพศ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี - วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป - มีประสบการณ์ในการสั่งซื้อสินค้าจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ - มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร, เจรจาต่อรองราคากับคู่ค้า - มีความขยันในการหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดต่อองค์กร - มีความซื่อสัตย์ ความอดทน ความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ ไม่ทิ้งงาน รักงานบริการ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน