บริษัท อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด

ให้คำปรึกษา ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และออกแบบระบบเครือข่าย โดยผู้เชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับเรา
AMERICANA GROUP ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2533 โดยสินค้าและบริการที่ทางบริษัทฯ ได้จัดให้กับลูกค้า ได้แก่ การบริการให้คำปรึกษา ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และ ออกแบบระบบเครือข่าย (LAN,WAN) การดูแลบำรุงรักษา โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ Certified และได้ทำการแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของในระดับ Premier PROVIDER ในสินค้าหลายๆผลิตภัณฑ์ ด้วยความมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของทีมงานพร้อมประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในด้าน IT ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการ โดยกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานที่มุ่งหวังให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด โดยมี Solution ที่เหมาะสมกับหน่วยงานและลูกค้าในแต่ละราย เพื่อให้ธุรกิจของท่านมุ่งสู่ความสำเร็จตลอดไป
1498620587.jpg
- จำหน่าย คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ , เครื่องพิมพ์ 
- งาน Network อุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ เช่น Router, Switch, Modem, Network Load Balance,จุดเชื่อมสัญญาณภายในองค์ (LAN and fiber optic cabling),ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless system),การเชื่อมต่อ Internet (WAN),การเชื่องต่อระหว่างสาขา (VPN) ระบบเครือข่ายแบบคู่ขนาน (Network Load Balance) 
- ระบบงานด้านความปลอดภัย (Security system) Firewall Security mail gateway (antivirus and anti-spam),Web gateway (Proxy),APT and Zero-day threat protection,Disk and device encryption 
- งานด้าน Server และ ระบบสำรองข้อมูล (Backup system) Virtualization Technology with SAN Storage, Backup , Disaster Recovery Site 
- จำหน่าย ระบบ กล้อง วงจรปิด แบบ Digital (ทั้งภาพ และ เสียง ),แบบ Analog ( CCTV )  
- การเดินสายสัญญาณ คอมพิวเตอร์ , ระบบไฟฟ้า , สายสัญญาณ กล้อง 
- การทำระบบ Wireless ข้ามตึก, Wireless ภายในบริษัทฯ, กล้อง Wireless 
- ระบบการประชุมผ่านทางไกล , การคุยโทรศัพท์ผ่าน อินเตอร์เน็ต 
- Maintenance เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องพิมพ์ , กล้องวงจร